دعا برای زیاد شدن خواستگار


برای زیاد شدن خواستگار یا پیدا شدن زوج مناسب این آیه بخوانید:

 برای مشاهده دعا لطفا روی ادامه مطلب کلیک کنید:


یا جامِعَ الناس لِیومٍ لارَیبَ فیه اِنَ اللهَ


 لایخلِفُ المیعاد اِجمَع بَینی وبَینَ زوجِ

 المومِن


برچست ها :