دعا برای رسیدن به معشوق

برای پسران که به معشوق خود نمیرسند:برای دیدن دعا روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

سوره حمد را روزی41دفعه بخوانند.انشاله که خیر حاصل گردد.


برچست ها : ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,